პროდუქტის შეძენა:

ID•U ვალდებულია შესყიდული ნივთი შეამოწმოს და დაუზიანებელ მდგომარეობაში ჩააბაროს დამკვეთს მითითებულ მისამართზე.

დაბრუნება/გადაცვლა

პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მიიღებთ ისეთ პროდუქტს, რომელიც არ შეესაბამება ვებ-გვერდზე შეკვეთილს ან აღმოჩნდება დაზიანებული/გაფუჭებული და ზემოაღნიშნულს დააფიქსირებთ პროდუქციის მოწოდების მომენტში კურიერთან.  ასეთ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ პროდუქტის გამოცვლა ან თანხის დაბრუნება.

სხვა შემთხვევაში, პროდუქტის დაბრუნება ან/და შეცვლა არ ხდება.

მიტანის პირობები:

თბილისის მასშტაბით

14:00 საათამდე განხორციელებული შეკვეთის მიწოდება, სტანდარტული საკურიერო მომსახურებით ხდება იმავე დღის 20:00 საათამდე. ხოლო 14:00 საათის შემდეგ შემოსული შეკვეთა ავტომატურად გადადის შემდეგ დღეზე.

მიწოდების საფასური 5 ლარია, რომელსაც იხდით ვებ-გვერდიდან პროდუქციის შესყიდვისას, საბანკო ანგარიშსწორების დროს.

რეგიონებში

მიწოდება ხდება 3 სამუშაო დღეში საქართველოს ფოსტის მიერ.

მიწოდების საფასური 12 ლარია, რომელსაც იხდით ვებ-გვერდიდან პროდუქციის შესყიდვისას, საბანკო ანგარიშსწორების დროს.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:

1. შესავალი

ეს პოლიტიკა ვრცელდება საიტებზე, რომლებსაც მართავს შპს აიდიუ, თბილისი, საქართველო (შემდგომში მოხსენიებული როგორც “ID•U”). სხვა წესები შეიძლება გავრცელდეს სხვა მესამე მხარის სერვერებზე და ვებსაიტებზე.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებ-საიტს, თქვენი პირადი მონაცემები შეგროვდება ჩვენს მიერ.
ვინაიდან ჩვენ დიდი სერიოზულობით ვეკიდებით პერსონალური მონაცემების დაცვას, გვსურს გაცნობოთ კონკრეტულად რა მონაცემები ინახება და როგორ გამოიყენება ეს მონაცემები.

2.პერსონალური მონაცემების დამუშავება

პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს; ფიზიკური პირი იდენტიფიცირებადად ითვლება, რომლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია პირდაპირ ან ირიბად, განსაკუთრებით იდენტიფიკატორთან ასოცირების გზით, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მდებარეობის მონაცემები, ონლაინ იდენტიფიკატორი ან ერთი ან მეტი განსაკუთრებული მახასიათებელი.

3.შეგროვებული მონაცემები, მონაცემთა დამუშავების მიზნები და სამართლებრივი საფუძველი

ყოველთვის, როდესაც მომხმარებელი გადადის ID • U გვერდზე და ფაილზე წვდომის ყოველ ჯერზე, მონაცემები ამ პროცესის შესახებ რეგისტრაციის ფაილში. გამოყენებული წვდომის პროტოკოლის შესაბამისად, ჩანაწერი შეიცავს ინფორმაციას შემდეგი შინაარსით:

 • მომთხოვნი კომპიუტერის IP მისამართი
 • მოთხოვნილი ფაილის სახელი
 • მოთხოვნის თარიღი და დრო
 • მოთხოვნილი კომპიუტერიდან დაშვების სასურველი მეთოდები / ფუნქციები
 • ვებ სერვერის წვდომის სტატუსი
 • URL, საიდანაც მოითხოვეს ფაილი
 • ოპერაციული სისტემა და ბრაუზერის ტიპი ან ბრაუზერის პარამეტრები.

არ იქმნება გამოყენების პროფილები, რომლებიც აკავშირებს IP მისამართებსა და პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას. განსხვავებული რამ მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს განსაზღვრულია ცალკე ამ პოლიტიკაში.

შენახული მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ტექნიკური შინაარსის მიწოდების, ვებ სერვერზე დაუშვებელი წვდომის მცდელობების / წვდომის იდენტიფიკაციისა და თვალყურისდევნების მიზნით, ასევე სტატისტიკური შეფასებისთვის, როგორიცაა ვიზიტორების რაოდენობა და გვერდების პოპულარობა. შეფასებას აწარმოებენ მხოლოდ შპს აიდიუ-ს უფლებამოსილი თანამშრომლები.

4.ქუქი-ფაილების გამოყენება

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, თუ თქვენ წინასწარ დაეთანხმებით მას, ან ეს ტექნიკური თვალსაზრისით აუცილებელია თქვენთვის ჩვენი მომსახურებების უზრუნველსაყოფად. ეს არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში ჩვენი ვებ-პროგრამის მეშვეობით და რომელთა საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერი. უმრავლესობა ინტერნეტ ბრაუზერებსა ავტომატურად იღებს ქუქი-ფაილებს. ამასთან, შეგიძლიათ ბრაუზერს გამოურთოთ ეს ფუნქცია, ან მომართოთ თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერი ისე, რომ ყოველ ჯერზე გაცნობოთ ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ.

ქუქი-ფაილების მონაცემები არ გამოიყენება თქვენი პირადობის დასადგენად.

მუდმივი ქუქი-ფაილები ინახება თქვენს კომპიუტერში 7 დღის განმავლობაში და შექმნილია იმისთვის, რომ ჩვენი ვებსაიტი გამოიყენოთ მაქსიმალურად კომფორტულად, მიმდინარე ვიზიტის მიღმა და გამოიყენება ჩვენ მიერ ინდივიდუალური შინაარსის ქონთენთის ჩვენების მიზნით.

თუ არ გსურთ მუდმივი ქუქი-ფაილების დაშვება, მისი გათიშვა შეგიძლიათ მათ თქვენი ბრაუზიდან. ამის შესახებ დეტალებისთვის იხილეთ თქვენი ბრაუზერის მენიუს ზოლის დახმარების ფუნქცია. მუდმივი ქუქი-ფაილების დეაქტივაცია გავლენას არ ახდენს ჩვენი საიტის ზოგად გამოყენებაზე.

სესიის ქუქი-ფაილები ინახება თქვენს სისტემაში მხოლოდ ბრაუზერის მიმდინარე სესიის დახურვამდე. ისინი ემსახურებიან ჩვენი საიტის მიმდინარე ვიზიტისას სერვისების შეუზღუდავად გამოყენებას. ეს მონაცემები ანონიმურია, ასე რომ თქვენი პერსონალური ამოცნობა არ ხდება.

თუ არ გსურთ სესიის ქუქი-ფაილების დაშვება, მისი გათიშვა შეგიძლიათ მათ თქვენი ბრაუზიდან სესიის ქუქი-ფაილების გამორთვით. ამის შესახებ დეტალებისთვის იხილეთ თქვენი ბრაუზერის მენიუს ზოლის დახმარების ფუნქცია.
სესიის ქუქი-ფაილების დეაქტივაციის შემთხვევაში, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენ შეძლებთ გამოიყენოთ ჩვენი ყველა მომსახურება შეუზღუდავად.

7.Google Analytics

ეს ვებსაიტი იყენებს Google Analytics- ს, ვებ-ანალიტიკის სერვისს, რომელიც მოწოდებულია Google Inc.– ის (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ („Google“)) მიერ. ქუქი-ფაილების მიერ ამ ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ მიღებული ინფორმაცია ჩვეულებრივ გადაეცემა Google-ის სერვერს აშშ-ში და ინახება იქ. მაგრამ, ამ ვებ-საიტზე IP ანონიმურობის გააქტიურების შემთხვევაში, თქვენი IP მისამართი შემცირდება წინასწარ Google-ის მიერ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების სხვა ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში გაიგზავნება სრული IP მისამართი აშშ-ს Google სერვერზე და იქ შემოკლდება. ამ ვებსაიტის ოპერატორის სახელით, Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას ვებსაიტის თქვენი გამოყენების შესაფასებლად, ვებ-გვერდის საქმიანობის შესახებ ანგარიშების შესადგენად და ვებსაიტის ოპერატორისთვის ვებსაიტის საქმიანობასა და ინტერნეტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სხვა სერვისების მისაწოდებლად. Google Analytics-ის მიერ Google Analytics-ით მოწოდებული IP მისამართი არ გაერთიანდება Google-ის სხვა მონაცემებთან. შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ქუქი-ფაილების შენახვა თქვენი ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი პარამეტრით. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ უარყოთ Google-ის მიერ ქუქი-ფაილებით წარმოებული მონაცემების შეგროვება და ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ სხვა მონაცემებს (მათ შორის თქვენს IP მისამართს), ასევე Google-ის მიერ ამ მონაცემების დამუშავებას ქვემოთ მოცემული ბმულის გამოყენებით http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ბრაუზერის ხელმისაწვდომი პლაგინის ჩამოტვირთვითა და დაინსტალირებით.
გამოყენების წესებისა და კონფიდენციალურობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ http://www.google.com/analytics/terms/en.html ან https://www.google.com/intl/en/policies/.
ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ამ ვებ-საიტზე Google Analytics გაფართოვდა კოდით “anonymizeIp”, რაც უზრუნველყოფს IP მისამართების ანონიმური კოლექციას (ე.წ. IP-Masking).

8.Google Doubleclick

შპს აიდიუ-ს ვებგვერდზე გამოიყენება Google DoubleClick. Doubleclick იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა გაჩვენოს თქვენთვის შესაფერისი რეკლამები. თქვენს ბრაუზერს მიენიჭება ფსევდონიმური საიდენტიფიკაციო ნომერი (ID), რათა შემოწმდეს რომელი რეკლამები გამოჩნდა თქვენს ბრაუზერში და რომელი რეკლამებით დაინტერესდით. Google-ის თანახმად, ქუქი-ფაილები თავად არ შეიცავს პირად ინფორმაციას. DoubleClick ქუქი-ფაილების გამოყენება საშუალებას აძლევს Google-ს და მასთან დაკავშირებული ვებსაიტებს მოგაწონოდ რეკლამები ჩვენს ან სხვა ვებსაიტებზე წინა ვიზიტების გაანალიზებით. ქუქი-ფაილების მიერ წარმოქმნილ ინფორმაციას Google შეფასების მიზნით აშშ-ს სერვერს და ინახავს იქ. Google გადასცემს მონაცემებს მესამე მხარეს მხოლოდ სამართლებრივი რეგულაციების ან შეკვეთის დამუშავების საფუძველზე.
ჩვენი ვებ-გვერდების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Google-ის მიერ თქვენ შესახებ შეგროვებული მონაცემების დამუშავებას და ზემოთ აღწერილ წესს, მონაცემთა დამუშავებასა და მითითებულ მიზანს. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ Google-ს მიერ ქუქი-ფაილებით მონაცემების შეგროვებას და ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებულ მონაცემებს ასევე Google-ის მიერ ამგვარი მონაცემების დამუშავებას DoubleClick-ის დეაქტივაციის გაფართოებული ბრაუზერის დანამატის ჩამოტვირთვითა და დაინსტალირებით : https://www.google. com / settings / ads / plugin

9.Google GA Audiences / რემარკეტინგის ფუნქცია

ვებსაიტი იყენებს Google-ის რემარკეტინგის ფუნქციას. რემარკეტინგის ფუნქცია საშუალებას აძლევს Google-ს დაადგინოს რომელი გვერდები ნახეს Google ქსელის მომხმარებლემბა მათზე მორგებული რეკლამების შეთავაზების მიზნით. Google-ის თანახმად, ამ პროცესში პირადი ინფორმაცია არ გროვდება.
Google-ის რემარკეტინგის ფუნქციის გამორთვა შეგიძლიათ აქ: http://www.google.com/settings/ads

10.Facebook რემარკეტინგი / Retargeting (Custom Audiences Pixel)

ვებსაიტი იყენებს “Custom Audiences” მარკეტინგის Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ფუნქციას. ამ ფუნქციისა და Facebook-დან შესაბამისი რემარკეტინგის ნიშნის გამოყენებით, ჩვენ მომხმარებლებს შეგვიძლია მიზანმიმართულად ვაჩვენოთ რეკლამირება ინტერესის საფუძველზე პერსონალურად შექმნილი Facebook-ის რეკლამების ჩვენებით, როდესაც ისინი Facebook-ს სტუმრობენ.
ID•U-ს ვებსაიტის მონახულებისას, Facebook-ის სერვერების პირდაპირი ბმული იქმნება Facebook-ის რემარკეტინგის თეგების საშუალებით. Facebook სერვერი აცნობებს თქვენს მიერ მონახულებულ ID•U  ვებსაიტებს. Facebook ამ ინფორმაციას ანიჭებს თქვენს პერსონალურ Facebook მომხმარებლის ანგარიშს.

Facebook-ის მიერ მონაცემთა დამუშავების, თქვენი უფლებებისა და კონფიდენციალურობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ Facebook-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას https://www.facebook.com/about/privacy/. თუ არ გსურთ Facebook-მა შეგროვებული ინფორმაცია პირდაპირ დააკავშიროთ თქვენს Facebook-ის მომხმარებლის ანგარიშთან, შეგიძლიათ გამორთოთ „Custom Audiences“ მარკეტინგის ფუნქცია თქვენს Facebook-ის პროფილში, რომელიც მოითხოვს ანგარიშზე შესვლას.

11.საკონტაქტო ფორმის / კომენტარის ფუნქციები

ვებ-საიტზე საკონტაქტო ფორმის ან კომენტარის ფუნქციის გამოყენებით მოწოდებული პირადი მონაცემები გადაეცემა შპს აიდიუ-ს. კომენტარის ფუნქციის გამოყენების შემთხვევაში, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება თქვენი კომენტარი და თქვენი სახელის.

თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემები ჩვენ გადმოგვეცემა დაცული კავშირის მეშვეობით და SSL (Secure-Socket-Layer) დაშიფრვით. ჩვენ ვიყენებთ 256 ბიტიან დაშიფვრას. SSL დაშიფვრა (იდენტიფიცირებულია https: // ვებ-გვერდის მისამართში ინტერნეტ ბრაუზერზე) არის მონაცემთა დაშიფვრის პროტოკოლი ვებ-სერვერიდან მონაცემთა ინტერნეტ-ბრაუზერში გადატანის დროს. მომხმარებლის კომპიუტერსა და SSl სერვერს შორის მონაცემთა გადაცემის დროს პერსონალური მონაცემები SSL დაშიფრულია.

12.ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების მიღება; პროფილირება

ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების მიღება/პროფილირება არ ხდება.

13.ზედამხედველი პირი

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ უფასო ინფორმაცია ID•U-ს მიერ შენახული თქვენი მონაცემების შესახებ.

დამატებით, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ

 • არასწორი მონაცემების ჩასწორება
 • დამუშავების შეზღუდვა
 • მონაცემთა წაშლა
 • მონაცემთა დამუშავებასა მონაცემთა
  გადატანაზე უარის თქმა.

საჩივრის უფლება გაქვთ ზედამხედველ პირთან, რომელიც პასუხისმგებელია შპს აიდიუ-ზე. საკონტაქტო ინფორმაციაა:

შპს აიდიუ
0107 თბილისი, საქართველო
ტელეფონი+ 995 (5) 79 579 443
ელ-ფოსტა: info@idu.ge

14.შესწორებები
ვინაიდან შპს აიდიუ-ს ვებსაიტი შეიძლება შეიცვალოს ან განახლდეს, ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება საჭირო გახდეს ამ წესებში ცვლილების შეტანა. შპს აიდიუ იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს პოლიტიკა ნებისმიერ დროს. ამ პოლიტიკის უახლესი ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ https://idu.ge/tsesebi-pirobebi-konfidencialurobis-politika/

*თქვენი მონაცემები გამოყენებული იქნება საქართველოს მონაცემთა დაცვის კანონის მიხედვით.